Συμβουλές για Αποφυγή Πνιγμών

Ψάξτε αρχικά στο χώρο της πισίνας εάν κάποιο παιδί αγνοείται.

Οι πισίνες πρέπει να περιφράσσονται από το υπόλοιπο σπίτι. Η περίφραξη πρέπει να τοποθετείται με βάση σχετικούς κανονισμούς…και όχι να είναι απλώς μια πρόχειρη περίφραξη, την οποία τοποθετεί ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης ή ένας ντόπιος εργολάβος.

Ο χώρος δίπλα από το εξωτερικό μέρος της προστατευτικής περίφραξης πρέπει να μην έχει αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να σκαρφαλώσουν πάνω από την περίφραξη, όπως π.χ. καρέκλες, τραπέζια, σκάλες, κλαδιά δέντρων κλπ.

Η είσοδος της προστατευτικής περίφραξης πισίνας πρέπει να κλείνει και να σφραγίζει αυτόματα καθώς επίσης και να ανοίγει προς τα έξω, μακριά από την πισίνα. Το πόμολο της εισόδου πρέπει να τοποθετείται ψηλά ώστε να μην μπορούν τα μικρά παιδιά να έχουν πρόσβαση απ’ έξω. Επίσης η είσοδος θα πρέπει να κλειδώνει με κλειδί, το οποίο να μπορεί να αφαιρεθεί. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα που οδηγούν στην πισίνα πρέπει να είναι πάντοτε ασφαλισμένα και σφραγισμένα.

Αναθέστε σε κάποιον ενήλικα να προσέχει το χώρο της πισίνας/του spa κατά τη διάρκεια κοινωνικών εκδηλώσεων. Αυτό μπορεί να γίνει εκ περιτροπής, ώστε να μην καταντάει ανιαρό.Μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα τους μέσα στην πισίνα ή και στο χώρο γύρω από την πισίνα, ούτε για ένα λεπτό … και πάντοτε να τα παρακολουθείτε από κοντά. Αν πρέπει να φύγετε από το χώρο της πισίνας, έστω και για ένα λεπτό, είναι προτιμότερο να πάρετε μαζί σας το παιδί.

Πρέπει να γίνεται κατάλληλη πληροφόρηση στις νταντάδες και στα άτομα που προσέχουν τα παιδιά για τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν στην πισίνα ή και στο χώρο γύρω από την πισίνα. Όλοι οι ενήλικες, τα παιδιά καθώς και οι νταντάδες πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις Πρώτες Βοήθειες σε σχέση με πνιγμό.

Τοποθετείστε πλωτά αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα για να σώζουν ζωές (όπως π.χ. το σωσίβιο κουλούρα) κοντά στην πισίνα. Ακόμα καλύτερα τοποθετείστε ένα Αγκίστρι Ασφάλειας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που θα χρειαστεί να ψαρέψετε κάποιο παιδί που έπεσε στην πισίνα.

Μην αφήνετε ποτέ παιγνίδια γύρω από την πισίνα ή μέσα στην πισίνα εάν αυτή δεν χρησιμοποιείται. Τα παιχνίδια ελκύουν τα παιδιά και μπορεί να επιδιώξουν να πάρουν τα παιχνίδια.

Να έχετε πάντοτε ένα κινητό τηλέφωνο δίπλα από την πισίνα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να σιγουρευθείτε ότι έχετε τον αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112) στις Επαφές σας.Τοποθετείστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (112) και δίπλα από την πισίνα καθώς επίσης και δίπλα από την κοντινότερη τηλεφωνική συσκευή.