Καταφέραμε να εγκαταστήσουμε την προστατευτική περίφραξη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου χωρίς πολύ κόπο. Μας πήρε περίπου 4 ώρες. Ευχαριστούμε και πάλι για τη βοήθεια και για τον επαγγελματισμό σας.

Sophocles Ioannides, Nicosia
Payment Methods