Πάντα πιστεύαμε ότι τόσο τα προϊόντα μας όσο και η τεχνική που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να συναγωνιστούν όμως παρόλα αυτά εκπλαγήκαμε όταν αυτό επισφραγίστηκε τον Ιούνιο του 2011, όταν μας κάλεσαν να εγκαταστήσουμε ένα προστατευτικό κάλυμμα πισίνας σε μια Βασιλική Οικογένεια στη Μέση Ανατολή.

Payment Methods