Ως επιφάνειες δαπέδων χρησιμοποιούνται ευρέωςστην Κύπρο εντός και γύρω από το σπίτι πλακάκια από γρανίτη, κεραμικό και πορσελάνη. Σκληρές επιφάνειες σαν και αυτές είναι ιδιαίτερα ολισθηρέςόταν είναι βρεγμένες και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα ολίσθησης/πτώσης. Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς να ξεπεράσετε το πρόβλημα.

Payment Methods