Ο πνιγμός είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό σε παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω. Ο πνιγμός των παιδιών μπορεί να συμβεί σε κλάσμα δευτερολέπτου – ακριβώς όση ώρα χρειάζεστε γαι να απαντήσετε το τηλέφωνο ή να ανοίξετε την εξώπορτα σε κάποιον.

Η πισίνα έχει 14 φορές μεγαλύτερο ποσοστό να προκαλέσει το θάνατο σε παιδιά ηλικίας 4 ετών και κάτω απ΄ ότι η μοτοσυκλέτα.

Στις ΗΠΑ μόνο καταγράφονται ετησίως 600 με 800 θάνατοι από πνιγμό σε πισίνες. Τα παιδιά ηλικίας 1-4 ετών έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση μ’ όλες τις άλλες ηλικίες.

Περίπου οι μισοί απ’ όλους τους πνιγμούς παιδιών κάτω των 5 ετών συμβαίνουν σε οικογενειακές πισίνες.

Για κάθε ένα παιδί που πνίγεται ισοδυναμούν περίπου 14 παιδιά που μεταφέρονται στις πρώτες βοήθειες των νοσοκομείων και τέσσερα που εισάγονται στα νοσοκομεία. Τα παιδιά που καταφέρνουν να γλιτώσουν τον πνιγμό διατρέχουν κίνδυνο ποσοστού 20% να πάθουν βλάβη στον εγκέφαλο λόγω έλλειψης οξυγόνου που μπορεί να τους δημιουργήσει σοβαρές και μόνιμες αναπηρίες.

Το 70% της ομάδας των παιδιών «κάτω των 4 ετών» βρίσκεται την ώρα του πνιγμού υπό την φροντίδα του ενός ή και των δύο γονέων του και το 75% διαφεύγει της προσοχής των γονέων του για μόνο 5 λεπτά ή και λιγότερο.

Να θυμάστε: Το νερό με τον ελαφρύ κυματισμό και το λαμπύρισμά του ελκύει τα παιδιά σαν μαγνήτης. Τα παιδιά κάτω των έξι ετών δεν φοβούνται το νερό και ούτε έχουν αίσθηση του θανάτου. Συνδέουν το νερό με το παιχνίδι και όχι με τον κίνδυνο.

Payment Methods